Zágorec-Csuka Judit

Sivatagi szélben. Versek és műfordítások

„Azért írok, hogy megosszam az örömeimet. A vers szépsége hordozza ezt a gyönyörűséget, amely alapja lehet a boldogságnak” – írja a szerző kötete előszavában. „Mindig hazatér és mindig újra elindul. Igyekszik lefényképezni a látott arcokat és tájakat, miközben makacsul kapaszkodik életének azokba a szereplőibe, akikből erőt meríthet. Néha nem is hiszi el az örök zarándoklat sors-képletét. Néha úgy érzi, elveszíti önmagát. Néha ki szeretne lépni, és nem indulni el többet. Néha úgy érzi, hogy a Minden és a Semmi között él. Ilyenkor újra útnak indul.” (Kiss Endre) Társkiadó: Kapcai Helyi Közösség, Szlovénia, szerkesztette: Ruda Gábor, lektor: Gasparics Judit, recenzensek: Bence Lajos, Kiss Endre, utószó: Bence Lajos. Tomaž Galič fényképfelvételeivel.

2011, 112 oldal, 14,8 x 20,5 cm, ISBN 978-615-5026-10-2, 978-615-5026-11-9 (online)

 

Share

Ruda Gábor (szerk.)

Nemzetiségi iskolák Magyarországon, Szlovákiában és Szlovéniában

A Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület 2010–2011. évben rendezett, azonos című konferenciasorozatának (magyar, olasz, szlovák, szlovén) négynyelvű kötete. A konferenciasorozat és a kiadványok az Európai Unió „Európa a polgárokért” program támogatásával, valamint magyarországi, szlovákiai és szlovéniai partnerszervezetek / partnerintézmények segítségével valósultak meg. A konferenciakötet kiadásához a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány résztámogatást nyújtott. A budapesti konferencia megvalósulását a Szlovák Intézet, a lendvait a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség támogatta. Magyarországi partnerintézmény: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar (Esztergom). Szlovákiai partnerszervezetek / partnerintézmények: Gramma Egyesület (Dunaszerdahely), Selye János Egyetem Tanárképző Kar (Komárom). Szlovéniai partnerszervezetek / partnerintézmények: „Carlo Combi” Kultúrcentrum (Koper), HETÉS Kultúregyesület (Göntérháza), Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (Lendva), Tengermelléki Olasz Önkormányzati Nemzeti Közösség (Koper). A kötet internetes változata az MBKKE honlapján (www.muravidek.eu) olvasható, ahol megtekinthetők a konferenciasorozat meghívói és plakátjai is.

2011, 286 oldal, 17 x 24 cm, ISBN 978-615-5026-09-6, 978-615-5026-08-9 (online), 978-615-5026-07-2 (CD)

 

Share

Wernke Bernát

…és az elkésettekre is újra-újra vár

A rendhagyó szóösszetételekben bővelkedő versözön, költészet-folyam végigrohan a négy fő részre tagolt köteten: nyíló szaladása („kémény város / hárfa tűzzel”), emlék („a nyersülő szél, már a / város felett tolong…”), nyargalások foszlányai („moha zöldjén / hevert fény ernyetegén…”) és pihentetve dércsípte szemét („talpuk ágyásán / folytonodó / kócosságokba”). De talán – a vágta ellenére – még a későn jövők sem maradnak le, helyenként Esztergom is fel-feltűnik, támpontként, piszkálódó lumpenek elégedettlenségére. Bugyács Sándor, Kaposi Endre és Murczin Evelin rajzaival, Varju Krisztián festményeivel.

2011, 118 oldal, 14,8 x 20,5 cm, ISBN 978-615-5026-06-5

 

Share

Kocsis Ernő

Komoly(talanságok és anti)mesék

A karikatúrakötetet a szerző groteszk meséi „illusztrálják”. A rajzolt (és írt) politikai célzásoktól és sikamlósabb, vaskosabb történetektől tarkított könyv egyik visszatérő motívuma a mackó, mint emberhúst kimérő tisztességes hentes, vendéglőben emberfejet fogyasztó, konszolidált vendég, de megjelenik gondos apaként is, aki utcasarkon vizelő kismackó fiát dorgálja, neveli: „Misa, ne légy olyan, mint az emberek!”

2010, 132 oldal, 14,8 x 20,5 cm, ISBN 978-615-5026-04-1

 

Share

Berghoffer Róbert

Tabu – Élet a fehér pokolban / Leben in der weißen Hölle

A Tabu a szovjet politika által tudatosan elfelejtésre ítélt témáról, a kényszermunkatáborokba sok esetben megtévesztő módszerekkel, „málenkij robotra” elhurcoltak sorsáról szól. A háború után elfogadottá vált, hogy a Szovjetunió által elkövetett bűnöket ellensúlyozza a nácizmus legyőzésében való részvétel, így a téma a nemzetközi tudományos életben alig jelenik meg, itthon csak a 90-es évektől kezdve lehet róla beszélni. A szerző történetén keresztül sok százezer magyarországi kényszermunkás sorsát ismerhetjük meg. Hat évtizedes távlatból vetette papírra visszaemlékezését a Szovjetunióban eltöltött három éves fogságról. Évekig töprengett azon, hogy megírja-e, meg merje-e írni az eseményeket, mivel azokról a legutóbbi időkig nem volt szabad beszélni, az „tabutéma” volt. A könyv annak a 180 honfitársunk emlékére is készült, akik 1945 januárjától kerültek a 1852-es számú baskíriai kényszermunkatáborba, és onnan soha többé nem térhettek vissza hazájukba.

Kísérő tanulmány: dr. Sark Tamás. 2010, 312 oldal, 14,8 x 20,5 cm, ISBN 978-615-5026-05-8

 

 

Share

Zágorec-Csuka Judit

A muravidéki magyar könyvek világa. Tanulmányok és publicisztikai írások

A kötet felöleli a muravidéki nemzetiségi könyvtermést és a könyves szakma széles spektrumát. Célja, hogy feltárja a muravidéki magyarok könyvkultúráját a múlt század 90-es éveitől napjainkig, s ennek megmutassa horizontális és vertikális differenciáltságát kezdve a kiadott magyar könyvektől, annak olvasásszociológiai hatásáig, valamint az irodalomban való bekerüléséig és a könyvtárakban való elhelyezéséig és használatáig. Kísérő tanulmány: dr. Székely András Bertalan. Kritikák: Kiss Gábortól és Kégli Ferenctől. Társkiadó: Muravidéki Magyar Tudományos Társaság, Lendva, Szlovénia.

2010, 228 oldal, 17 x 24 cm, ISBN 978-615-5026-03-4

 

Share

Banka Gabriella

Délvidéki imádságok

A kötet keresztény szellemiségű versek gyűjteménye, nyomon követhetők benne a hit kialakulásának különböző állomásai, a világról festett képek, benyomások, segítő szavak a zsákutcában vergődőknek, a szeretet szerteágazó megnyilvánulásai és a mindennapos küzdelmek egy élhetőbb világért. Mindannyiunk érdekében, mert „Ha mindent lehet, ha mindent / szabad, nem lehet túlélni!”

A szerző festményeivel, szerkesztette és az utószót írta Székely András Bertalan.

Társkiadó: Protestáns Művelődési Társaság, Csúza, Horvátország.

2010, 182 oldal, 14,8 x 20,5 cm, ISBN 978-615-5026-02-7

 

Share

Székely András Bertalan

Közép-európai szőttes. Kisebbség és kultúra – határon innen és túl

A kötet tanulmányokat, esszéket, cikkeket, interjúkat és különböző beszédeket tartalmaz. Egyrészt a magyarországi nemzeti kisebbségek kultúrájával, művészetével, hitéletével foglalkozik, másrészt a délvidéki, erdélyi, kárpátaljai és más határon túli magyar közösségek életével, leginkább kulturális nézőpontból. A szerzőnek mély meggyőződése, hogy a nemzeti kisebbségekre nem alkalmazható kettős mérce, bármelyik országra is esik a települési területük.

2010, 280 oldal, 14,8 x 20,5 cm, ISBN 978-615-5026-01-0

 

Share

Ruda Gábor (szerk.)

Muravidéki iskolák és könyvtárak az anyanyelv megmaradásáért

A Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület és a göntérházi HETÉS Kultúregyesület 2010-ben konferenciát rendezett Ledván. Az előadásokat azonos című kötet tartalmazza. Az első rész közvetlenül az iskolákkal, a kétnyelvű oktatással és a könyvtárakkal foglalkozik, a második részben a nyelvi és a lélektani összefüggésekről van szó, a harmadikban egy dabasi és egy ljubljanai iskola közti kapcsolattartásról, továbbá a ljubljanai magyaroktatásról olvashatunk. Társkiadó: HETÉS Kultúregyesület, Göntérháza.

2010, 100 oldal, 17 x 24 cm, ISBN 978-963-87921-9-8 (nyomtatott), 978-615-5026-00-3 (online)

 

Share