Sz. Kanyó Leona

A Tiszától az Adriáig

A délvidéki, magyarkanizsai származású, szlovéniai és németországi lakhelyű költő (1934–1984) verseskötetét Székely András Bertalan szerkesztette és látta el kísérő tanulmánnyal (Magyar költő a szlovén tengermelléken), amelyben leszögezi, hogy Szalkai Kanyó Leona személyében „a magyar nyelvű kultúra méltatlanul elfeledett alakját tisztelhetjük.” „Sz. Kanyó Leona válogatott verseinek gyűjteménye három részre tagolódik: az elsőben, amelynek címe Szíved érlombja rám hajol, az örök nő-férfi kapcsolat verseit olvashatjuk. A másodikban, a Néhány jóság bizarr biztonsága címűben a költőnő életének »jóságos«, »bizarr« és »biztonságos« pillanataival találkozhatunk, míg az utolsó egy megélt élet tájaira visz el bennünket: Bennem élő tájak.” (Bata János) A kötet borítóját, grafikáit és tipográfiáját a szerző Szlovéniában élő lánya, Kanyó Laura készítette.

2005, 86 oldal, 12,5 x 20 cm, ISBN 963 86754 6 2

 

Share