Székely András Bertalan

Határhártyák. Interetnikus folyamatábrák és pillanatképek a Kárpát-medencéből

Az ismert kisebbségkutató és közéleti ember közel két évtized írásaiból állította össze új kötetét. Műfajilag, tematikailag és az átfogott földrajzi térség és az érintett tudományágak tekintetében is sokszínű a könyv. Találunk közöttük nemzetelméleti, történelmi, művelődésszociológiai, demográfiai, irodalomtörténeti tanulmányokat, dolgozatokat, konferenciákon tartott előadásokat, kisebbségi személyiségek kitüntetése alkalmából elhangzott méltatásokat, évfordulós megemlékezéseket, kiállítás-megnyitó és ünnepi beszédeket, közügyekben kifejtett gondolatokat, könyvismertetőket, továbbá hazai és határon túli szakemberekkel készített interjúkat. Ami a kötetbe válogatott írásokat összeköti, egyfelől a tárgyukat képező térség: a Kárpát-medence, tágabban véve a kelet-közép-európai térség, másfelől pedig az ott élő kisebbségek – magyarok és nem magyarok – viszonyainak feltárási késztetése, a megmaradásukért érzett erkölcsi felelősség tudata. Támogatók: Nemzeti Civil Alapprogram (NCA), NKA, NKÖM.

2005, 308 oldal, 17 x 24 cm, ISBN 963 86754 0 3

 

Share