Zágorec-Csuka Judit

A családom anyanyelve – a muravidéki magyarok identitása tükrében

A családom anyanyelve és a Mitől függ a muravidéki magyarok identitása? című tanulmányokból álló kötet egyrészt számot ad a szerző bővebb családjának nyelvi helyzetéről, másrészt pedig áttekinti a muravidéki magyar identitás megmaradásának esélyeit abban az élethelyzetben, ahol „…a pragmatikus gondolkodásmód megsemmisíti az igazságot, a becsületet, az együttérzést, a felelősséget, a tiszteletet stb.” A kötetben olyan kulcsszavak/kulcsfogalmak találhatók, mint pl.: muravidéki nyelvjárás, a család nyelvi felelőssége, nyelvi hűség, nyelvvesztés, asszimiláció, új magyar nyelvújítás, visszhangjelenség, gesztuscsoportok, beszédfejlődés, önkényes jelentésadás, jelkettőzés, kétnyelvűség, keveréknyelvűség, iskolás kétnyelvűség, interferencia, kölcsönös kétnyelvűség, nyelvi stigmatizáció. A kötet dr. Székely András Bertalan utószavával zárul.

2008, 104 oldal, 14,8 x 20,5 cm, ISBN 978-963-87493-7-6.

 

Share