Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület

H-2085 Pilisvörösvár, Szt. János u. 8.
Telefon: 00-36-26-330-204

 A szakmai tevékenység leírása:

 • Muravidéki írók mellett nem muravidéki szerzők a Muravidék kulturális eseményeivel, illetve Szlovéniával foglalkozó írásait megjelentető kulturális folyóirat kiadása
 • Muravidék témájú könyv- és zeneműkiadás;
 • művészeti kiállítások, fesztiválok, együttesek fellépésének szervezése és rendezése a Muravidéken, illetve egyéb helyeken muravidéki művészek részvételével;
 • Muravidék témával kapcsolatos tudományos kutatómunka és önképzés elősegítése,
 • tudományos-ismeretterjesztő előadások szervezése;
  kirándulások, tanulmányutak, tudományos kutatóexpedíciók szervezése, konferenciák, szimpóziumok szervezése és megrendezése a Muravidéken, illetve egyéb helyeken muravidéki résztvevőkkel.

Az egyesület 1997. december 30-án alakult meg, de a tagok már az előző években is kifejtettek a Muravidék kultúrájával kapcsolatos tevékenységet.

Kulturverein “Freundeskreis Murgebiet”

Telefon: 00-36-26-330-204
H-2085 Pilisvörösvár
Szt. János u. 8.

Beschreibung der Vereinstätigkeiten:

 • Herausgabe einer Zeitschrift, in der neben Schriftstellern aus dem Murgebiet auch andere Autoren publizieren, die sich mit dem Thema kulturelle Ereignisse im Murgebiet, bzw. in Slowenien beschäftigen;
 • Herausgabe von Büchern und Musikproduktionen mit dem Thema Murgebiet;
 • Organisation von Kunstaustellungen, Festivalen, Konzerten im Murgebiet, bzw. in verschiedenen Orten mit der Teilnahme von Künstlern aus dem Murgebiet;
 • Förderung der wissenschaftlichen Forschungsarbeit und Selbstbildung, Organisation populärwissenschaftlicher Vorträge in Verbindung mit dem Thema Murgebiet;
 • Organisation von Ausflügen, Studienreisen, wissenschaftlichen Forschungsexpeditionen, Konferenzen, Symphosien im Murgebiet, bzw. in verschiedenen Orten mit Teilnehmern aus dem Murgebiet.

Der Verein ist am 30. Dezember 1997 gegründet worden, die Mitglieder waren jedoch in den vorangegangenen Jahren in Hinsicht der Kultur des Murgebietes tätig.

Cultural Association of Mura-District’s Friends

 phone: 00-36-26-330-204
H-2085 Pilisvörösvár
Szt. János u. 8.

Description of professional activity:

 • Publication of cultural periodical dealing with Mura-District’s cultural evenings respectively Slovenia beside Mura-District Authors by non Mura-District Authors too;
 • Book and pice of musikc publication in subject of Mura-District;
 • Artistic Exhibitions, festivals, organisation and arrangement for the sake of ensamble appearance at Mura-District respectively on other places with participation of Mura-District artists;
 • Promoting of scientific research work and self education connected with Mura-District subject, organisation of scientific-knowledge spreading lectures;
 • Excursions, organisation of study tours scientific research expeditions, organising and arrangement of conferences, simpoziums at the Mura-District respectively at other places with Mura-District participants;

The Association was set up at December 30, 1997 but the members were active on matter connected with culture of Mura-District already in previous years too.

Share