Szerk: Ruda Gábor – Szabómihály Gizella

Nemzetkép és identitás

2012 nemzetkepidentitas

Nemzetkép és identitás a nemzetiségi iskolák tankönyveiben

Közép-európai példák: Magyarország és Szlovákia

Obraz národa a identita v učebniciach pre národnostné školy

Príklady zo strednej Európy: Maďarsko a Slovensko

ISBN 978-615-5026-29-4
ISBN 978-615-5026-30-0 (CD)
ISBN 978-615-5026-31-7 (online, PDF)

 
Share

Pécsi Sándor:

Tudóspásztor

A Tudóspásztor versei az elmerült, magyar paraszti világba vezetnek – tudjuk meg a szerző Utóhangjából. Mint megfordított távcsövön át, a múltból nézi a jelenkort. Napjaink problémáit vetíti a még átlátható földműves-pásztor környezetbe. Tájszavakat használ tudatosan. Vajákos ráolvasásaival a „Holt vidéket” akarja életre pofozni. Fontos, hogy elképzeljünk egy élhető társadalmat. A holnap az altruista, szerves társadalomé, a szövetkezésé, a közösségé. A holnap a múlt: az „örök visszatérés”. A holnap bizarr ötvözete lesz az ősinek és a csúcstechnikának. A kötetben található grafikák a szerző művei. Szerkesztette és tervezte Győrffy Sándor. A kötethez László Ruth írt előszót.

Keménytáblás borító, 2012, 128 oldal, 13 x 20,5 cm, ISBN 978-615-5026-15-7

 

 

Share

Hagymás István–Pápes Éva

Az álomlátó fiú – Mese és mesefejtés felnőtteknek

A kötet első részében a címadó székely népmesét közöltük, hogy az elemzéseket olvasó visszalapozhasson a szükséges oldalakra. A második rész Hagymás István Holdkörök című mese olvasata, a tőle megszokott asztrálmítoszi-mélylélektani értelmezési módszerrel. A harmadik részben Pápes Éva – erősen Carl Gustav Jung pszichológiájára támaszkodva – elemzi a mesét. A negyedik rész szintén Pápes Éva írása, Álomfejtés és mesefejtés Kustár Zsuzsa segítségével címmel.

2012, 96 oldal, 14,8 x 20,5 cm, ISBN 978-615-5026-20-1

 

Share

Gabriella Manhercz Kovács

Keramikbilder / Kerámiaképek

Kovács Manhercz Gabriella pilisvörösvári keramikus, a Pilisi Alkotó Kaptár tagja. 2009-ben művészeti díjban részesült. Műveiben a hagyományos mintákat és technikákat ötvözi a fantázia világával, amelyben teret kapnak a különböző szimbólumok is. A német–magyar kétnyelvű kiadvány 16 kerámiaképet tartalmaz színes nyomtatásban.

2012, 20 oldal, 14,8 x 20,5 cm, ISBN 978-615-5026-21-8

 

Share

Rudaš Jutka

Kulturális intarziák / Kulturne intarzije (Válogatott írások / Izbrani spisi)

A kötet 2001–2011. között magyar és szlovén nyelven megjelent írásokat tartalmaz, kettő kivételével: Annak lenni (vagy nem lenni), ami (aki) vagy… (Elmélkedések az identitásról I.) és Személyes sorsfordulat és történelmi tapasztalat (Göncz László: Kálvária). A szerző a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének habilitált egyetemi docense. A kötetet szerkesztette és szakmailag ellenőrizte Virág Zoltán.

2012, 266 oldal, 12,5 x 18,5 cm, ISBN 978-615-5026-16-4. Második kiadás: 2012, 266 oldal, 13,8 x 20,5 cm, ISBN 978-615-5026-19-5

 

Share

Wernke Bernát

Egy tékozló ifjú levelei

A szerző szokásos lendülettel megírt verseskötete három, közel azonos terjedelmű részre tagozódik: kedves kapuk belsejében – egy tékozló ifjú levelei: nénjének, e. nathalia úrasszonynak – rövidek, vagy tán nem is annyira azok. A fejezetek elején Kaposi Endre idézetek olvashatók. A címadó részben Kárpát-medencei utazást tehetünk a „tékozló ifjú” érdekfeszítő vezetésével. A kötetet Bugyács Sándor rajzai díszítik.

2012, 60 oldal, 14,8 x 20,5 cm, ISBN 978-615-5026-18-8

 

Share

Székely András Bertalan

A híd, amely összeköt. Székely András Bertalan hat évtizede

Székely András Bertalan a Kárpát-haza szerelmese.” – írja Szász István Tas az ajánlásában. A szerző jól érzékeli azt a veszélyt, amely Közép-Európa, de főként a Kárpát-medence népeit fenyegeti., amíg fel nem ismerik összetartozásukat. „A felhígulás, a színek összemosódása (…) Az eltűnés.” A könyv másik ajánlója, dr. Frisnyák Sándor, professor emeritus így vélekedik a szerzőről: „Gondolatvilágát és tevékenységét a magyarság és az európaiság egysége, népünk szeretete, a velünk együtt élő vagy szomszédos népek megbecsülése és tisztelete jellemzi. Az etikai alapállás, a fontos tartalom mellett, a szabatos és világos fogalmazás, a legjobb írástudóink stílusán pallérozott, közérthető és élvezetes nyelvezetük miatt is jóleső érzés Székely András Bertalan köteteit kézbe vennünk.”

Bibliográfia, 2012, 60 oldal, 16,8 x 23,8 cm, ISBN 978-615-5026-17-1

 

Share

Melocco Péter

Vak ember visszanéz

A narrátor beszél a gyerekkoráról és későbbi éveiről, felbukkan egy család, jár öt kontinensen,

igyekszik megérteni, mi történik vele. De a könyv nem önéletrajz, nem családregény, nem útikönyv és nem is filozófia. Üzenete a „vak ember” belső látásából, kifinomult érzékeléséből fakadó, szavak mögötti, félelmet feloldó mosoly. A három részből álló kötet első része a gyermek- és ifjúkor emlékeiből válogat, a második – valamivel hosszabb – rész enged utat a leginkább tér- és időbeli kalandozásoknak, míg a harmadik, egyben leghosszabb, a lazachalászatot tárgyaló rész önálló kötetként is megállná helyét.

Regény, keménytáblás borító, 2012, 452 oldal, 16,8 x 23,8 cm, ISBN 978-615-5026-14-0

 

Share

Zágorec-Csuka Judit

A szlovéniai magyar nemzetiségi könyvtárak stratégiája és menedzsmentje

A könyvtárstratégia és a hozzá kapcsolódó menedzsment, a könyvtárépítés és mindezek integrációja, egymásrautaltságuk és kölcsönös segítségnyújtásuk a könyvtárközi cserék gyors, akadálymentes és költségek nélküli megvalósulásában, fontos tényező – olvashatjuk Bence Lajos ajánlásában. Ezek nélkül már sem országos, sem regionális, s a hozzájuk szorosan kapcsolódó nemzetiségi (kisebbségi) könyvtárak sem működhetnek.

Társkiadó: Kapcai Helyi Közösség, Szlovénia. Tanulmánykötet, 2012, 100 oldal, 16,8 x 23,8 cm, ISBN 978-615-5026-12-6, 978-615-5026-13-3 (online)

 

 

Share

Tatár Rózsa

Túléltük! Emlékezések a malenkij robotra (Második, javított kiadás)

2008_tuleltukA „kétarcú” riportkötet egyik része magyar nyelvű•eredeti, a másik ennek német megfelelője, Antal András fordításában. A könyv közepén, a magyar nyelvű•rész folytatásaként különböző dokumentumok helyezkednek el. A kötethez dr. Stark Tamás történész, a GULAG téma elismert hazai szakértője írt utószót.

2012, 82+78 oldal, 14 x 20 cm, ISBN 978-615-5026-22-5

 

 

Share