Európa a Polgárokért Program 1.

A Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
tisztelettel meghívja Önt 2010. szeptember 13-án és 14-én 9.00 órára
a SZLOVÁK INTÉZETBE, 1088 Budapest, Rákóczi út 15.
a Nemzetiségi iskolák Magyarországon,
Szlovákiában és Szlovéniában címû konferenciasorozatra

1. nap – szeptember 13.

Milan Kurucz úr, a Szlovák Intézet igazgatója köszönti a résztvevõket
Dr. Székely András Bertalan, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium vezetõ fõtanácsosa megnyitja a konferenciasorozatot
Dr. Vanèo Ildikó: A magyar oktatás Szlovákiában, különös tekintettel a felsõoktatásra
Dr. Pénzes István: Egy vegyes (szlovák–magyar) lakosságú járás könyvtárainak látlelete
Dr. Kõrösi Mária: Oktatás és/vagy nevelés?! – a nemzettudat „tanítása”
Dr. Körtvélyesi Klaudia: Egy európai formátumú közvetítõ a szlovákiai magyar irodalomban – Fábry Zoltán
Kulturális program: Szlovák gyermekdalok – Gregor Papuèek megzenésített versei

2. nap – szeptember 14.

Dr. Csicsay Alajos: Szlovákiai magyar iskolák és a tanulók szabadidõ-tevékenysége
Szabó Mónika: A magyarországi szlovák írásbeliség
Hornokné dr. Uhrin Erzsébet: A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete az oktatás szolgálatában
Gregor Papuèek: Magyarországi szlovák gyermekirodalom
2085 Pilisvörösvár, Szt. János u. 8.00/36/26/330204 00/36/30/2712903 e-mail: muravidek@freemail.hu
Share