Hagymás István

A mitikus József Attila. Szinkronicitások József Attila életében és életművében

A szerző egy olyan „József Attila jelenségre” hívja fel a figyelmet, amelyet az ún. szinkronicitás determinál. Azokra, az ok-okozati összefüggésben látszólag nem álló dolgokra mutat rá, amelyek ismételten fordulnak elő. „Azért válhat legnagyobb költőnk mitikus alakká, mert a vele megtörténteknek vannak előképei, és éppen a mesék, mítoszok, legendák világából ismerősek azok az események, amelyeket maga is megélt, verssé szublimált, ősképpé költött. Nemcsak az Ó- és Újszövetség egyes alakjaira, mozzanataira ismerhetünk rá, ha behatóan tanulmányozzuk József Attila írásait és a róla írottakat, de a magyar ős-történet egy-egy kulcsfigurája is felsejlik, a megfelelő attribútumokkal, a megfelelő időben és helyen…” (Hagymás István)

Az archaikus, analógiás, prelogikus, asszociációs hagyományt követi, amelyet eddig megjelent könyveimben (Casanova Napja. Fellini Casanovájának asztrálmítoszi vonatkozásai, 1993; Utazások Fellinivel – a Zenekari próbára, a Nők városába és a Satyricon világába – filmelemzések, 2002; Magsejtés – 12 esszé, 2004) is szem előtt tartott. Most nemcsak a versek jelentenek kihívást, hanem a költő életpályája is.

2007, 396 oldal, 14,2 x 20,3 cm, ISBN 978-963-87493-2-1.

 

Share