Marosi Károly

Szárnyaszegett Pegazus

A kötetben lírai és prózai részek követik egymást meghatározott ritmusban, amelyekre jellemző a napjaink jelenségeivel szembeni kérlelhetetlenül kritikus, szociológiai szemlélet. „Áldozatok”, vesztesek persze sokszor azért leszünk, alkalmatlanokká, versenyképtelenekké azért válunk, mert elvárásaink túllépnek a realitás küszöbén. Megint más kérdés, hogy ezeknél a túllépéseknél mekkora szerepe van a különböző termékek esztelen reklámozásának. Hogy a szerző milyen mértékben építi bele személyes tapasztalatait írásaiba, és mikor tudósít mások sorsáról, azt egészen pontosan nem tudhatjuk meg. De nem is ez a célja. Általánosan próbál beszámolni az emberi sorsokról. A kötetet Bugyács Sándor és Góra Katalin szlovákiai grafikusművészek rajzai díszítik.

2009, 84 oldal, 14,8 x 20,5 cm, ISBN 978-963-87921-8-1.

 

Share