Sárközi László

Dedikáció az örökkévalóságnak

Sárközi László sajátos rímeltetéssel bíró formaverseket ír, saját strófa szonettekben. Ez az ún. Sárközi szonett, amelyet ő alkotott meg, és amelynek nehézsége, de egyben szépsége abban mutatkozik meg, hogy nemcsak párosan elhelyezett rímek, hanem két darab hármas rímszerkezet is található benne. A kötet kilenc ciklusra osztott, Belső Világ, Damoklész kardja alatt, Költészet, Rúbáíját, Haikuk, Szaturnuszi költemények, Zsarunász, Örökké tartó búbánat és Könnyű versek címekkel. A cigány kisebbséghez tartozó szerző igényes kivitelű, keménytáblás borítóval megjelent kötetét, amely középiskolai érettségi tétel is volt, Győrffy Sándor grafikusművész rajzai díszítik.

2005, 156 oldal, 17 x 24 cm, ISBN 963 217 986 2.

 

Share